0 P E T T E L E  U R U U T  E I N 0 N  K A N S

E. Kyrköösjärven urkukoulu
- vasta-alakajille ja piremmälle erennysille
- julukaasija: Rustarin konservatoorio

ENSI ASKELEHET: Uruut satuasi ov'varaa ruveta reheväksi ja jättää monta morijestamati. Äkkiä ilimootus kyläkaupan ovehen: Annetahan maksusta urkutuntia !

ON ELEKTROONINEN MASIINA: Uruut vaatii valitettavasti aina virran. Este töpseli seinähän. Sitte painaa sitä namiskaa johona seisoo puukstaavi notta POUVERI. Ellei useesta peräkkääsistä yrityksistä huolimati ala pelit hörährellä, on tainnu taas jäärä sähkölaskut maksamati. Silloon ei auta ku pyöräällä kirkolle Kelan toimistohon luukulle marmattamahan. Lopputulos onki luonteel´laarusta ja lahajoosta kii. Jonset osaa esiintyä surkuteltavasti, pitää alaata uhkaalulinjalle. Esim: "No luje sitte huomista lehtiä
ja son sun syys jos on Jyllinkoskella salaperääsesti keneraattori kämähtäny ja paros julumettu reikä."

ÄÄNIALA: Uruut on siitä kiva, notta pääsöö ylös ja alas. Toisella kärellä saa möreetä, toisella kimeetä. Näin se muuten on, vaikken itte oo korkeempia ääniä enää piiiitkihin aikoohin kuullukkaa.

TEKNISIÄ TIETOJA: Estekki koskettimia eli fiinisti sanottuna -tankenttia", niiton mustia ja valakoosia. Muttei pirä säikähtää! Kyllä ne siitä sitte aijanolohon mustuu.

TEMPOT: Esittämisnopeuret palootellahan kolomehen aikaluokkahan: 1) Hitahat (murehtimiskappalehet) , 2) Välijähtynyset (siltä väliltä) ja 3) Pirultaaset (kovettua menua).
Yleeesesti ottaen voisin neuvua, notta jos on kiirus johonki, niin kannattaa soittaa klipparisti.

MUSIIKIN TEORIAsta ei parane piitata palio paskaakaa. Riittää ku tietää, notta sellaasta turhanaikaasta kotkotestaki johonaki on. Käytäntö ratkaasoo, ei mikää primproiska ! Elikkä siittä vain tottamaatta tämmäät tulohon. (Siis sellaista joka tuntuu sopivan).
Seuraava sivu>>